I fädrens spår

I fädrens spår..

Utsikt från Bölen över Skulesjön och Skuleskogens Nationalpark

Utsikt från Bölen över Skulesjön och Skuleskogens Nationalpark i bakgrunden.

..skulle kunna vara en skidtävling med start i Sälen och mål i Mora. Men en av mina startplatser i fädrens spår är dock byn Bölen i Nätra socken. En by som fram till 1750-talet bestod av ett hemman på ca 13 seland dvs ungefär ett halvt mantal eller ca 13 tunnland. Redan tidigt på 1600-talet kallades byn för Postölen  p g a att i byn fanns socknens postbonde. I denna by levde och brukade mina anfäder, på min rakt nedstigande faderslinje, jorden och levererade post och senare hästar till postiljonerna. Kanske hade de samma vackra utsikt som fotot visar (förutom E4:an förstås). Enligt Jan O Nordvalls bok om Nätra bodde mina anfäder här åtminstone mellan 1630 t o m 1747. Nedan en liten beskrivning av posteriet och av en anfader Johan Gulliksson (kanske inte någon att skryta med om man får tro beskrivningen..).

Böle postbönder

Därefter splittras ägorna och min anfader Johan Johansson, en av undertecknarna i ovan beskrivning, flyttar först till Tollsätter i Nordingrå och sedan till Sörbacksjö i Själevad. Där tar han sig namnet Bölenius kanske beroende på att han blir sockenskrivare och postiljon.

Kvar i Bölen blir dock två av Johan Bölenius bröder men från ca 1805 har min koppling till Bölen försvunnit och spridits till närbelägna byar eller socknar.