Per-Oves anfäder

Johan och Tea

För att nå antavlorna är det bara att klicka på de kursiverade förnamnen.

Min farfar Johan Bölenius föddes i Norrgällsta, Vibyggerå sn. Hans anfäder kom från Vibyggerå, Ullånger, Nordingrå och Nätra socknar. Namnet Bölenius användes först av Johan Jansson f. 1726 i Bölen, Nätra sn. I byn Bölen, ibland kallad för postölen, fanns ett av de posthemman som sammanband postvägen Härnösand och Örnsköldsvik.

Tea och Johan

Tea och Johan

Från början av  1600-talet till början av 1700-talet innehade Johan Bölenius anfäder detta hemman och var postbönder. Ovan nämnda Johan (Johansson) Jansson flyttade först till Nordingrå men senare till Sörbacksjö i Själevad socken och var bland annat sockenskrivare där. Hans ena son Christoffer Bölenius flyttar vid 45-årsåldern till Norum, Nätra där han bland annat blir postiljon och sockenskrivare. Fem år senare flyttar han till ett torp i Bålsjö, Bjärtrå socken. Det är hans son som 1829 bosätter sig i Norrgällsta, Vibyggerå socken.

Farmor Tea Ulin, föddes i Ramsås, Högsjö sn. Hennes anfäder kom mestadels från Högsjö och Gudmundrå socknar, men även från Graninge och Ore socknar. Det var hennes farfar som tog namnet Ulin någon gång i mitten av 1800-talet. Bland Teas förfäder finns bl a smedsläkten Angermund som härstammade från Tyskland. Teas brorsbarn Georg Uhlin har skrivit en bok med titeln ”Dessa dina minsta små” som skönlitterärt handlar om Teas familj och Ådalen vid sekelskiftet.

Hildur med Oskar

Hildur Wallén

Hildur Wallén

Min mormor Hildur Wallén föddes i Vansjö, Västerlövsta församling. Namnet Wallén alternativt Valén var soldatnamn, hennes far och farfar var indelta soldater i Vansjö. Hennes anfäders ursprung är främst från Västerlövsta och Enåkers socknar i nordöstra Västmanlands län och från Simtuna och Dannemora socknar i Uppsala län. Dock; den Åkermanska grenen härstammar från dragonen Sven Åkerman i Fors fs, Jämtlands län; den Altbergska grenen från klockarsläkten i Bollnäs, Gävleborgs län.

Hildur gifte sig med Erik Dahlin efter att ha fött tre barn med troligen olika män. Min riktiga morfar dock, Oskar Eriksson föddes i Norrbäck, Norrby församling. Hans anfäder har sina ursprung i Västerlövsta, Enåkers och Norrby socknar.